17/10/13

1000 γυναίκες

Χίλιες γυναίκες γύρω μου
να μ' αγγίζουν να με ηρεμούν

---

Τρεις γυναίκες γύρω μου
να διώχνουν την τρέλα μου

---

Κι εγώ θα τις λατρεύω
με όλη τη δύναμη της ψυχής.

---

Θα λατρεύω τη φύση
θα προσκυνώ τα ακατανόητα μυστήρια
του σύμπαντος

---

Δίχως σταγόνα
ψεύτικα σταλλαγμένης ηθικής
στο κεφάλι μου

.......