26/10/11

Σκισμένα μαλλιά

Γιατί κάποτε

θα καθίσω κοντά σας

με σκισμένα μαλλιά

με σκισμένα ξεσκισμένα ρούχα

με βλέμμα στραμμένο στην ώρα

που τσιρίζει

που τραβάει απ' τα ρούχα

απ' τα σωθικά

κι αν είσαι τρελός

κι αν είσαι κι εσύ προσεκτικός, με κανονισμένους

λογαριασμούς, με ρυθμισμένες υποθέσεις φίλε μου

μην την ακολουθήσεις

αν είσαι κι εσύ τρελός

φύλαξε τα ρούχα σου

φύλαξε τα μαλλιά σου

κράτα ακέραια τα σωθικά σου

θα χρειαστούν

κάποιος πρέπει να συνεχίσει

να παίζει μουσική

σε τούτο εδώ το πανηγύρι